Stel een energie vraag!!

Vereniging 040energie

Marnix Vlot, voorzitter van 040energie: ‘Met al onze vrijwilligers willen huishoudens daadwerkelijk helpen om stappen te zetten in energiebesparing en verduurzaming. Om de woning te isoleren, zonnepanelen aan te schaffen, een warmtepomp te laten installeren. We bieden onze leden deskundig en onafhankelijk advies en een aantrekkelijke aanbod voor isolatie en zonnepanelen.

Daarnaast bieden we Eindhovens huishoudens op verschillende manieren heldere en betrouwbare informatie over besparen en zelf opwekken van energie. Met een nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte, vrijwilligers organiseren informatieavonden en we onderhouden een kennisbank.

Tot slot, als de kans zich voordoet, nemen we ook deel aan de realisatie van zonne- of windparken. Zo was 040energie een van de initiatiefnemers van zonnepark Welschap. Dit park is sinds 2019 in werking’.

De gegevens


  • inschrijving kamer van koophandel: 5976 3701
  • email: secretaris@040energie.nl
  • postadres: Grasfonteinkruid 19, 5658 GM Eindhoven


Bestuur


  • Marnix Vlot: voorzitter
  • Peter van de Griendt: penningmeester
  • Rob Weijs: bestuurslid
  • Lugo Raaijmakers: bestuurslid
  • Marc Sprokel: bestuurslid


Leden van grote verdienste

  • Marian van Agt (†)

Deel dit artikel