Stel een energie vraag!!

Aansprakelijkheid, privacy en cookies

Procedure en aansprakelijkheid bij acties van 040energie

Wanneer je je aanmeldt voor een van de acties van 040energie volgen de volgende stappen:

 • via het aanmeldformulier verstrek je een aantal gegevens (naam, adres, email)
 • 040energie deelt de gegevens van jouw aanmelding met de geselecteerde aanbieder
 • je krijgt bericht van de aanbieder met vragen die van belang zijn voor de offerte
 • je krijgt via de mail een vrijblijvende offerte
 • wanneer je de offerte en de leveringsvoorwaarden accepteert en ondertekent, ga je persoonlijk en zonder tussenkomst van 040energie een overeenkomst aan met de aanbieder
 • 040energie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gesloten overeenkomst
 • wanneer je de offerte accepteert wordt je automatisch lid van de vereniging voor het jaar van aanmelding, gratis en zonder verplichting

Informatie op website en in informatiemateriaal

040energie besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de website en de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. 040energie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet , e-mail of door technische storingen.


Informatie in rapporten, adviezen

040energie besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de rapporten die zij uitgeeft of die onder haar verantwoordelijkheid worden gemaakt. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. 040energie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet , e-mail of door technische storingen.

040 energie gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden van de betreffende actie én om zelf contact op te nemen als dat nodig of gewenst is. 040energie deelt de gegevens nooit met anderen. Bekijk ons privacy- en cookie reglement.

Gebruik persoonsgegevens

040energie gebruikt persoonsgegevens die je invult op webformulieren of op andere wijze aan ons verstrekt alleen voor de doeleinden waarvoor het formulier dient. We gebruiken de gegevens ook om contact op te nemen met onze leden en deelnemers aan acties en evenementen in het kader van de doelstelling van de vereniging. 040energie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst voor u, om overheidssubsidie te verkrijgen voor 040energie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 040energie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

040energie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. Indien u aanvullend diensten via 040energie heeft afgenomen (schouw of installatie), dan worden uw gegevens bewaard om aanvullend ondersteuning te kunnen verlenen. In andere gevallen worden de gegevens nog 4 jaar bewaard na beëindiging van het lidmaatschap dan wel na informatie uitvraag zonder lidmaatschap. Daarna worden uw persoonsgegevens, als boven opgesomd, verwijderd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt lidmaatschapsgegevens wijzigen of het lidmaatschap opzeggen met het formulier ‘wijzigen’ en opzeggen. Je kunt je uitschrijven van de nieuwsbrief door middel van de unsubscribe link in de betreffende nieuwsbrief of met het formulier nieuwsbrief registratie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@040energie.nl. 040energie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mailings en nieuwsbrieven

Voor het versturen van mailings en nieuwsbrieven over verenigingsactiviteiten en relevante informatie over duurzame energie en energiebesparing maakt 040energie gebruik van Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. 040energie heeft een data processing agreement met Mailchimp. 040energie verwijst naar de Privacy Policy en Terms of use van Mailchimp. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan door middel van de unsubscribe link in de nieuwsbrief of via het formulier nieuwsbrief registratie.

Beveiligen

040energie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door 040energie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 040energie op via het contactformulier.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer, IP-adres of e-mailadres uit cookies worden herleid. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding waarin wij om uw akkoord vragen voor het gebruik van cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Deel dit artikel